صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰.۰۸ (۳.۵۶) ۳۵.۴۱
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ (۰.۱۱) ۰ (۳۴.۲۳)
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰ (۱.۰۶) ۰ (۹۷.۹۶)
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ (۰.۶۲) ۰ (۸۹.۶)
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰.۱۷ ۰ ۸۳.۶۸
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰ ۲.۵۵ ۰ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰.۹۳ ۰ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰ (۰.۱۳) (۰.۰۴) (۳۸.۲۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰ ۰.۳۲ ۰ ۲۲۵.۷۵
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۶۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۰ (۱.۷۹) (۰.۰۴) (۹۹.۸۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰