صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۰۳۴)% (۱.۸۸۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۰۴۳)% (۳.۰۶۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۴۳۶)% (۰.۹۳۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ %۰.۳۲۲ (۸.۲۷۹)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ %۰.۶۱۲ %۲.۵۲۶
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ %۱.۱۵۲ %۳.۹۶۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ %۰.۶۱۴ %۱۱۰۰.۸۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۵.۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۳.۸۶)% (۹۹.۷۸)%