صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
قوانین و مقررات

شرایط و الزامات صدور و ابطال

 

سرمايه‌گذاران صندوق در زمان سرمايه‌گذاري بايد حائز حداقل يک شرط از شرايط زير باشند:

1.       طبق اظهار شخص حقیقی حداقل دارايي او 5,000,000,000 ريال باشد.

2.       نهادهای عمومی

3.       نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی

4.       مراکز خیریه و صندوق‌های نیکوکاری

5.       بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی

6.       سایر سرمایه‌گذاران حقوقی

 

سرمايه‌گذاران قبل از تملک واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق، مي‌بايست وجود شرايط مذکور در اميدنامه براي سرمايه‌گذاري را نزد مدير صندوق تصديق و تأیید نمايند. هر سرمایه‌گذار ملزم به خرید حداقل 1000 واحد سرمایه‌گذاری خواهد بود. حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار 1.000.000.000 ریال است.

حداکثر واحد قابل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران حقیقی 50.000 تعداد سرمایه‌گذاران حقوقی 50.000 به استثناء مؤسسین و سقف صندوق 150.000 تعداد واحد می‌باشد