صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تامین سرمایه امین 900.000
2 کارگزاری امین آوید 100.000