صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قیدشده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل­پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب جلسه مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در این امیدنامه آمده است.

 

 

 

 

 

 

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:


عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس شامل تبلیغ پذیره‌نویسی

معادل {پنج در هزار (005/0) } از وجوه جذب شده در پذیره­نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف {200 میلیون ریال}

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضای هیئت‌مدیره

حداکثر تا سقف 10 میلیون ریال در ماه به ازای حداقل دو جلسه حضور هر عضو هیئت‌مدیره

کارمزد مدیر

در هرسال 4 درصد از سقف صندوق تا سقف 100 میلیارد ریال و 2 درصد مازاد بر 100 میلیارد ریال

 

پاداش عملکرد

20 درصد مازاد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی آن‌ها را به مدیر صندوق پرداخت می‌شود. پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است:

مجمع سود فروش سرمایه‌گذاری و سود نقدی سبد سرمایه‌گذاری از بدو تأسیس باید میانگین بازده سالانه‌ای بیش از 3/1 برابر بازده سالانه اوراق مشارکت دولتی با سررسید 5 ساله داشته باشد.

این پاداش در بازه‌های زمانی 3 ساله توسط مدیر محاسبه‌شده و با تصویب هیئت‌مدیره پرداخت می‌گردد.

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 120 میلیون ریال به ازای هرسال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل سه در هزار (003/0) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

هزینه‌های عملیاتی

صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها، شبکه‌سازی و ترویج، گزارش دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذی‌ربط، حق مشاوره و هزینه‌های سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیرمجموعه. این هزینه‌ها معمولاً بالاتر از نرم هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

* اعداد مذکور در جدول فوق مربوط به سال اول فعالیت صندوق می‌باشد و در سال‌های آتی با تصویب مجمع قابل تغییر است.

 

الف) کارمزد مدیر به صورت سه ماهانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

 

ب) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

 

ج) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یادشده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

 

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که در آن پذیرفته می‌شود عمل می‌گردد.

 

کارمزد معاملات

طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین می‌شود.