صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
هزینه‌های صندوق

 هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در صندوق به دو بخش تقسيم مي‌شود. بخشي از اين هزينه‌ها از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق کاهش مي‌يابد. بخش ديگر از اين هزينه‌ها، مستقيماً از سرمايه‌گذار اخذ مي‌شود. در مورد مخارج مربوط به دريافت خدمات يا خريد کالا (نظير مبالغ پرداختي بابت کارمزد ارکان صندوق) که مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌شوند، لازم است ماليات بر ارزش‌افزوده نيز مطابق قوانين محاسبه و هم‌زمان با مخارج يادشده حسب مورد در حساب هزينه يا دارايي مربوطه ثبت گردد.

 

فهرست هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق، در اساسنامه قیدشده‌ است. برخي از اين هزينه‌ها، نظير هزينه‌هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق، به طور کلي غيرقابل­پيش‌بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آن‌ها بستگي دارد. برخي از هزينه‌ها نظير هزينه‌هاي تأسیس و هزينه‌هاي تشکيل مجامع صندوق، با تصويب جلسه مجمع صندوق از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها نظير کارمزد معاملات، هزینه سود تسهيلات بانکي، هزینه نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق يا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه‌دهندگان اين خدمات يا تسهيلات تعيين مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها، مبلغ از پيش تعيين شده‌اي است که در اين اميدنامه آمده است.

 

 

 

 

 

 

آن قسمت از هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق که از قبل قابل پيش‌بيني است، به شرح جدول زير است:


عنوان هزينه

شرح نحوه محاسبه هزينه

هزينه‌هاي تأسیس شامل تبليغ پذيره‌نويسي

معادل {پنج در هزار (005/0) } از وجوه جذب شده در پذيره­نويسي اوليه با ارائه مدارک مثبته با تصويب مجمع صندوق حداکثر تا سقف {200 ميليون ريال}

هزينه‌هاي برگزاري مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 30 ميليون ريال براي برگزاري مجمع در طول یک سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضاي هیئت‌مدیره

حداکثر تا سقف 10 ميليون ریال در ماه به ازاي حداقل دو جلسه حضور هر عضو هیئت‌مدیره

کارمزد مدير

در هرسال 4 درصد از سقف صندوق تا سقف 100 ميليارد ریال و 2 درصد مازاد بر 100 ميليارد ریال

 

پاداش عملکرد

20 درصد مازاد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی آن‌ها را به مدیر صندوق پرداخت می‌شود. پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است:

مجمع سود فروش سرمایه‌گذاری و سود نقدی سبد سرمایه‌گذاری از بدو تأسیس باید میانگین بازده سالانه‌ای بیش از 3/1 برابر بازده سالانه اوراق مشارکت دولتی با سررسید 5 ساله داشته باشد.

این پاداش در بازه‌های زمانی 3 ساله توسط مدیر محاسبه‌شده و با تصویب هیئت‌مدیره پرداخت می‌گردد.

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 120 ميليون ريال به ازای هرسال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل سه در هزار (003/0) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي‌باشد.

هزينه‌هاي عملياتي

صندوق مي‌تواند از محل دارايي‌هاي خود کليه هزينه‌هاي عملياتي را که دربرگيرنده موارد زير باشد، پرداخت نمايد: هزينه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزينه‌هاي اداري، بيمه، ماليات، حسابرسي، ارزشيابي، بازاريابي، حق پذيرش و عضويت در کانون‌ها، شبکه‌سازي و ترويج، گزارش دهی به سهامداران و نهادهاي قانوني ذی‌ربط، حق مشاوره و هزينه‌هاي سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زيرمجموعه. اين هزينه‌ها معمولاً بالاتر از نرم هزينه‌هاي صندوق‌هاي مشترک هستند.

هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها

هزينه‌ي دسترسي به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازي تارنماي آن و هزينه‌هاي پشتيباني آن‌ها سالانه تا سقف 400 ميليون ريال با ارائه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

* اعداد مذکور در جدول فوق مربوط به سال اول فعالیت صندوق می‌باشد و در سال‌های آتی با تصویب مجمع قابل تغییر است.

 

الف) کارمزد مدیر به صورت سه ماهانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

 

ب) هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني پس از تصويب مجمع از محل دارايي‌هاي صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حساب‌هاي صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخيره يا مستهلک مي‌شود.

 

ج) در مورد مخارج مربوط به دريافت خدمات يا خريد کالا که مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌شوند، لازم است ماليات بر ارزش‌افزوده نيز مطابق قوانين محاسبه و هم‌زمان با مخارج يادشده حسب مورد در حساب هزينه يا دارايي مربوطه ثبت گردد.

 

هزينه‌هايي که بايد توسط سرمايه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزينه

شرح

دريافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور در اين صندوق وجود ندارد و براي صدور و ابطال به صورت کاغذي برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که در آن پذيرفته مي‌شود عمل مي‌گردد.

 

کارمزد معاملات

طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین می‌شود.