صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۱,۰۸۷,۶۸۶,۳۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۵۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۵۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۵۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱,۳۴۰,۵۸۵ ۱,۳۴۰,۵۸۵ ۱,۳۴۰,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۰۸۷,۶۸۶,۳۷۶
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱,۳۴۰,۶۹۴ ۱,۳۴۰,۶۹۴ ۱,۳۴۰,۶۹۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۰۴,۱۴۶,۶۸۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱,۳۴۰,۷۹۲ ۱,۳۴۰,۷۹۲ ۱,۳۴۰,۷۹۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۱۸,۷۵۸,۴۱۹
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱,۳۴۰,۸۹۵ ۱,۳۴۰,۸۹۵ ۱,۳۴۰,۸۹۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۳۴,۲۰۵,۴۴۰
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱,۳۴۰,۹۹۸ ۱,۳۴۰,۹۹۸ ۱,۳۴۰,۹۹۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۴۹,۶۵۳,۰۹۵
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱,۳۴۱,۱۰۱ ۱,۳۴۱,۱۰۱ ۱,۳۴۱,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۶۵,۱۰۰,۷۵۰
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱,۳۴۱,۲۰۴ ۱,۳۴۱,۲۰۴ ۱,۳۴۱,۲۰۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۵۴۸,۴۰۵
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱,۳۴۱,۳۰۷ ۱,۳۴۱,۳۰۷ ۱,۳۴۱,۳۰۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۹۵,۹۹۶,۲۷۲
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱,۳۴۱,۲۵۰ ۱,۳۴۱,۲۵۰ ۱,۳۴۱,۲۵۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۷,۴۵۰,۴۵۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۳۴۱,۳۵۳ ۱,۳۴۱,۳۵۳ ۱,۳۴۱,۳۵۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۲۰۲,۸۹۸,۴۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱,۳۴۱,۴۶۸ ۱,۳۴۱,۴۶۸ ۱,۳۴۱,۴۶۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۲۲۰,۲۲۳,۱۸۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱,۳۴۰,۷۰۷ ۱,۳۴۰,۷۰۷ ۱,۳۴۰,۷۰۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۰۶,۰۲۰,۰۱۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱,۳۴۰,۷۴۰ ۱,۳۴۰,۷۴۰ ۱,۳۴۰,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۱۱,۰۶۱,۳۰۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱,۳۴۰,۷۷۴ ۱,۳۴۰,۷۷۴ ۱,۳۴۰,۷۷۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۱۶,۱۰۲,۶۰۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۱,۳۴۰,۸۰۸ ۱,۳۴۰,۸۰۸ ۱,۳۴۰,۸۰۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۲۱,۱۴۴,۰۳۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱,۳۴۰,۸۴۱ ۱,۳۴۰,۸۴۱ ۱,۳۴۰,۸۴۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۲۶,۱۸۵,۴۶۸
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱,۳۴۰,۸۷۵ ۱,۳۴۰,۸۷۵ ۱,۳۴۰,۸۷۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۳۱,۲۲۶,۹۷۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱,۳۴۰,۹۰۸ ۱,۳۴۰,۹۰۸ ۱,۳۴۰,۹۰۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۳۶,۲۶۸,۵۴۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۱,۳۴۰,۹۴۲ ۱,۳۴۰,۹۴۲ ۱,۳۴۰,۹۴۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۴۱,۳۱۰,۳۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۱,۳۴۰,۹۷۶ ۱,۳۴۰,۹۷۶ ۱,۳۴۰,۹۷۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۴۶,۳۵۲,۰۹۷
  مشاهده همه