صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۵۰,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۸,۹۹۸,۰۰۳,۹۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۶۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱,۵۲۶,۶۵۳ ۱,۵۲۶,۶۵۳ ۱,۵۲۶,۶۵۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۸,۹۹۸,۰۰۳,۹۳۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱,۵۲۶,۸۵۴ ۱,۵۲۶,۸۵۴ ۱,۵۲۶,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۲۸,۱۰۸,۱۳۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱,۵۲۷,۰۵۵ ۱,۵۲۷,۰۵۵ ۱,۵۲۷,۰۵۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۵۸,۲۱۳,۵۸۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱,۵۲۷,۲۵۵ ۱,۵۲۷,۲۵۵ ۱,۵۲۷,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۸۸,۳۱۹,۰۲۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱,۵۲۷,۴۵۶ ۱,۵۲۷,۴۵۶ ۱,۵۲۷,۴۵۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۱۱۸,۴۲۴,۴۶۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱,۵۲۷,۶۵۷ ۱,۵۲۷,۶۵۷ ۱,۵۲۷,۶۵۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۱۴۸,۵۳۱,۱۳۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱,۵۲۷,۸۵۸ ۱,۵۲۷,۸۵۸ ۱,۵۲۷,۸۵۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۱۷۸,۶۳۷,۸۱۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱,۵۲۸,۰۵۸ ۱,۵۲۸,۰۵۸ ۱,۵۲۸,۰۵۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۲۰۸,۷۴۴,۴۸۷
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱,۵۲۸,۲۵۹ ۱,۵۲۸,۲۵۹ ۱,۵۲۸,۲۵۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۲۳۸,۸۵۱,۵۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱,۵۲۸,۴۶۰ ۱,۵۲۸,۴۶۰ ۱,۵۲۸,۴۶۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۲۶۸,۹۵۹,۸۹۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱,۵۲۸,۶۶۰ ۱,۵۲۸,۶۶۰ ۱,۵۲۸,۶۶۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۲۹۹,۰۶۸,۲۱۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱,۵۲۸,۸۶۱ ۱,۵۲۸,۸۶۱ ۱,۵۲۸,۸۶۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۳۲۹,۱۷۶,۵۳۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱,۵۲۹,۰۶۲ ۱,۵۲۹,۰۶۲ ۱,۵۲۹,۰۶۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۳۵۹,۲۸۵,۲۶۴
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱,۵۲۹,۲۶۳ ۱,۵۲۹,۲۶۳ ۱,۵۲۹,۲۶۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۳۸۹,۳۹۴,۴۰۶
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱,۵۲۹,۴۶۳ ۱,۵۲۹,۴۶۳ ۱,۵۲۹,۴۶۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۴۱۹,۵۰۳,۹۶۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱,۵۲۹,۶۶۴ ۱,۵۲۹,۶۶۴ ۱,۵۲۹,۶۶۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۴۴۹,۶۱۳,۹۲۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱,۵۲۹,۸۶۵ ۱,۵۲۹,۸۶۵ ۱,۵۲۹,۸۶۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۴۷۹,۷۲۵,۵۳۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱,۵۳۰,۰۶۶ ۱,۵۳۰,۰۶۶ ۱,۵۳۰,۰۶۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۹,۸۳۷,۱۴۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱,۵۳۰,۲۶۶ ۱,۵۳۰,۲۶۶ ۱,۵۳۰,۲۶۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۳۹,۹۴۸,۷۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱,۵۳۰,۴۶۷ ۱,۵۳۰,۴۶۷ ۱,۵۳۰,۴۶۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۷۰,۰۶۰,۳۶۹
  مشاهده همه