صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ اقرارنامه و بیانیه ریسک دانلود