صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران(تغییرات اساسنامه ای) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ تغییر رکن مدیر تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ تغییر رکن مدیر تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تاییدیه بورس درخصوص تغییر حوزه فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه