صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۱۸۴,۶۲۶,۰۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۲۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۴,۵۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۴,۵۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱,۰۲۸,۲۶۰ ۱,۰۵۴,۵۶۴ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۸۴,۶۲۶,۰۶۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱,۰۲۸,۳۷۶ ۱,۰۵۴,۶۸۰ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۰۲,۰۲۸,۹۱۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱,۰۲۸,۴۹۲ ۱,۰۵۴,۷۹۶ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۱۹,۴۳۲,۰۱۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱,۰۲۸,۶۰۸ ۱,۰۵۴,۹۱۲ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۳۶,۸۳۵,۳۶۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱,۰۲۸,۷۲۴ ۱,۰۵۵,۰۲۸ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۵۴,۲۳۸,۹۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱,۰۲۸,۸۴۰ ۱,۰۵۵,۱۴۴ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۷۱,۶۴۲,۸۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۱,۰۲۸,۹۵۶ ۱,۰۵۵,۲۶۰ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۸۹,۰۴۷,۴۰۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۱,۰۲۹,۰۷۲ ۱,۰۵۵,۳۷۶ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۰۶,۴۵۱,۹۹۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱,۰۲۹,۱۸۸ ۱,۰۵۵,۴۹۲ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۲۳,۸۵۶,۶۰۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۰۲۹,۳۰۴ ۱,۰۵۵,۶۰۸ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۴۱,۲۶۱,۴۶۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۲۹,۴۲۰ ۱,۰۵۵,۷۲۴ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۵۸,۶۶۶,۵۶۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۲۹,۵۳۶ ۱,۰۵۵,۸۴۰ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۷۶,۰۷۱,۹۲۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۲۹,۶۵۲ ۱,۰۵۵,۹۵۶ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۹۳,۳۷۰,۶۱۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۲۹,۷۶۷ ۱,۰۵۶,۰۷۱ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۱۰,۶۶۹,۳۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۲۹,۸۸۲ ۱,۰۵۶,۱۸۶ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۲۷,۹۶۸,۱۹۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۲۹,۹۹۸ ۱,۰۵۶,۳۰۲ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۴۵,۲۶۷,۰۹۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۳۰,۱۱۳ ۱,۰۵۶,۴۱۷ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۶۲,۵۶۶,۳۰۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۳۰,۲۲۸ ۱,۰۵۶,۵۳۲ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۷۹,۸۶۵,۸۱۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۳۰,۳۴۴ ۱,۰۵۶,۶۴۸ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۴۹۷,۱۶۵,۶۳۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۳۰,۴۵۹ ۱,۰۵۶,۷۶۳ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۵۱۴,۴۶۵,۷۶۶