صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۳,۱۳۴,۳۳۱,۵۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۸۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۸۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱,۰۱۴,۵۹۸ ۱,۰۲۰,۸۹۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۳,۱۳۴,۳۳۱,۵۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱,۰۱۴,۵۱۴ ۱,۰۲۰,۶۰۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۹۰,۳۴۹,۱۲۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱,۰۱۰,۵۸۳ ۱,۰۱۶,۴۶۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۴۶۹,۳۱۵,۶۷۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۱,۰۱۰,۵۰۰ ۱,۰۱۶,۱۷۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۴۲۵,۴۷۴,۷۶۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۱,۰۱۰,۴۱۶ ۱,۰۱۵,۸۷۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۳۸۱,۶۳۳,۸۶۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱,۰۱۰,۳۳۳ ۱,۰۱۵,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۳۳۷,۷۹۲,۹۷۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱,۰۱۰,۲۵۰ ۱,۰۱۵,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۲۹۳,۹۵۲,۰۸۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱,۰۱۰,۱۶۶ ۱,۰۱۵,۰۰۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۲۵۰,۱۱۱,۲۰۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱,۰۱۰,۰۸۳ ۱,۰۱۴,۷۰۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۲۰۶,۲۷۰,۳۳۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۱۴,۴۱۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۶۲,۴۲۹,۴۶۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۱,۰۰۹,۹۱۷ ۱,۰۱۴,۱۲۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۱۸,۶۴۶,۶۰۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۱,۰۰۹,۸۳۳ ۱,۰۱۳,۸۳۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۷۴,۸۰۵,۷۴۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱,۰۰۹,۷۵۰ ۱,۰۱۳,۵۴۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۳۰,۹۶۴,۸۸۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱,۰۰۹,۶۶۷ ۱,۰۱۳,۲۴۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۹۸۷,۱۲۴,۰۳۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱,۰۰۹,۵۸۳ ۱,۰۱۲,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۹۴۳,۲۸۳,۱۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱,۰۰۹,۵۰۰ ۱,۰۱۲,۶۶۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۸۹۹,۴۴۲,۳۵۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۰۰۹,۴۱۷ ۱,۰۱۲,۳۷۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۸۵۵,۶۰۱,۵۳۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۰۹,۳۳۳ ۱,۰۱۲,۰۷۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۸۱۱,۷۶۰,۷۰۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۰۰۹,۲۵۰ ۱,۰۱۱,۷۸۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۷۶۷,۹۱۹,۸۹۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۰۰۹,۱۶۷ ۱,۰۱۱,۴۹۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۷۲۴,۰۷۹,۰۸۶