صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۰۲۰,۲۶۲,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۹۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۴۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۴۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۰۲۷,۹۷۸ ۱,۰۵۳,۴۶۸ ۷۴,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۲۰,۲۶۲,۱۱۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۰۲۷,۸۹۹ ۱,۰۵۳,۱۸۱ ۷۳,۴۳۴- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۹۷۷,۱۰۷,۱۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۰۲۷,۸۲۰ ۱,۰۵۲,۸۹۳ ۷۲,۸۲۹- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۹۳۳,۹۵۱,۶۸۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۰۲۷,۷۴۱ ۱,۰۵۲,۶۰۵ ۷۲,۲۲۵- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۸۹۰,۷۹۴,۴۱۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۰۲۷,۶۶۳ ۱,۰۵۲,۳۱۸ ۷۱,۶۲۱- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۸۴۷,۶۳۷,۱۵۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱,۰۲۷,۵۸۴ ۱,۰۵۲,۰۳۰ ۷۱,۰۱۶- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۸۰۴,۴۷۹,۹۱۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱,۰۲۷,۵۰۵ ۱,۰۵۱,۷۴۲ ۷۰,۴۱۲- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۷۶۱,۳۲۲,۰۹۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱,۰۲۷,۴۲۶ ۱,۰۵۱,۴۵۴ ۶۹,۸۰۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۷۱۸,۱۶۳,۶۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱,۰۲۷,۳۴۸ ۱,۰۵۱,۱۶۷ ۶۹,۲۰۳- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۶۷۵,۰۰۴,۷۱۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱,۰۲۷,۲۶۹ ۱,۰۵۰,۸۷۹ ۶۸,۵۹۹- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۶۳۱,۸۴۵,۱۵۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۰۲۷,۱۹۰ ۱,۰۵۰,۵۹۱ ۶۷,۹۹۴- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۵۸۸,۶۹۳,۸۴۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۰۲۷,۱۱۱ ۱,۰۵۰,۳۰۴ ۶۷,۳۹۰- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۵۴۵,۵۳۲,۵۳۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۰۲۷,۰۳۳ ۱,۰۵۰,۰۱۶ ۶۶,۷۸۶- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۲,۳۷۱,۲۴۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۰۲۶,۹۵۴ ۱,۰۴۹,۷۲۸ ۶۶,۱۸۱- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۴۵۹,۲۰۹,۳۷۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۰۲۶,۸۷۵ ۱,۰۴۹,۴۴۰ ۶۵,۵۷۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۴۱۶,۰۴۶,۹۲۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۲۶,۷۹۶ ۱,۰۴۹,۱۵۳ ۶۴,۹۷۳- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۳۷۲,۸۸۳,۸۹۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۲۶,۷۱۷ ۱,۰۴۸,۸۶۵ ۶۴,۳۶۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۳۲۹,۷۰۱,۲۴۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۲۶,۶۳۸ ۱,۰۴۸,۵۷۷ ۶۳,۷۶۴- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۲۸۶,۵۱۶,۸۵۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۲۶,۵۵۹ ۱,۰۴۸,۲۸۹ ۶۳,۱۶۰- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۲۴۳,۳۳۲,۴۷۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۲۶,۴۸۰ ۱,۰۴۸,۰۰۱ ۶۲,۵۵۵- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۲۰۰,۱۴۸,۱۲۶