صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۶,۲۷۸,۳۱۰,۹۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۸۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۰۲۲,۸۰۰ ۱,۰۴۱,۸۵۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۲۷۸,۳۱۰,۹۱۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۰۲۲,۷۱۶ ۱,۰۴۱,۵۶۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۲۳۴,۴۵۳,۴۶۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۰۲۲,۶۳۳ ۱,۰۴۱,۲۷۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۱۹۰,۵۹۶,۰۲۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۰۲۲,۵۴۹ ۱,۰۴۰,۹۷۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۱۴۶,۷۳۸,۶۰۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱,۰۲۲,۴۶۶ ۱,۰۴۰,۶۸۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۱۰۲,۸۸۱,۲۰۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱,۰۲۲,۳۸۲ ۱,۰۴۰,۳۹۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۵۹,۰۲۳,۸۱۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱,۰۲۲,۲۹۹ ۱,۰۴۰,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۱۵,۱۶۶,۴۴۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱,۰۲۲,۲۱۶ ۱,۰۳۹,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۹۷۱,۳۰۹,۰۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱,۰۲۲,۱۳۲ ۱,۰۳۹,۵۱۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۹۲۷,۴۵۱,۷۵۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱,۰۲۲,۰۴۹ ۱,۰۳۹,۲۲۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۸۸۳,۵۹۴,۴۳۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱,۰۲۱,۹۶۵ ۱,۰۳۸,۹۳۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۸۳۹,۷۳۷,۱۲۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱,۰۲۱,۸۸۲ ۱,۰۳۸,۶۳۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۷۹۵,۸۷۹,۸۳۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱,۰۲۱,۷۹۸ ۱,۰۳۸,۳۴۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۷۵۲,۰۲۲,۵۶۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱,۰۲۱,۷۲۰ ۱,۰۳۸,۰۵۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۷۰۸,۸۶۵,۳۰۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱,۰۲۱,۶۳۶ ۱,۰۳۷,۷۶۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۶۵,۰۰۷,۹۶۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱,۰۲۱,۵۵۳ ۱,۰۳۷,۴۷۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۲۱,۱۵۰,۶۴۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱,۰۲۱,۴۶۹ ۱,۰۳۷,۱۸۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۵۷۷,۲۹۳,۳۳۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱,۰۲۱,۳۸۶ ۱,۰۳۶,۸۹۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۵۳۳,۴۳۶,۰۵۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۰۲۱,۳۰۲ ۱,۰۳۶,۵۹۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۸۹,۵۷۸,۷۷۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۰۲۱,۲۱۹ ۱,۰۳۶,۳۰۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۴۵,۷۵۷,۵۱۹