صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۲,۸۶۴,۱۱۶,۳۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۸۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۰۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۰۹۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۲۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۰۹,۸۷۶ ۱,۰۱۹,۰۹۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۸۶۴,۱۱۶,۳۲۸
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۰۹,۷۹۸ ۱,۰۱۸,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۸۲۴,۲۶۷,۵۰۳
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۰۹,۷۲۰ ۱,۰۱۸,۵۶۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۷۸۴,۴۱۸,۶۸۰
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۰۹,۶۴۲ ۱,۰۱۸,۲۹۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۷۴۴,۵۶۹,۸۶۲
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۰۹,۵۶۴ ۱,۰۱۸,۰۳۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۷۰۴,۷۲۱,۰۴۷
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۰۰۹,۴۸۶ ۱,۰۱۷,۷۶۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۶۶۴,۹۲۲,۸۸۰
۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۰۰۹,۴۰۸ ۱,۰۱۷,۵۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۶۲۵,۰۷۴,۷۱۶
۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۰۰۹,۳۳۰ ۱,۰۱۷,۲۳۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۵۸۵,۲۲۶,۵۵۵
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۰۰۹,۲۵۲ ۱,۰۱۶,۹۶۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۵۴۵,۳۷۹,۴۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱,۰۰۹,۱۷۴ ۱,۰۱۶,۷۰۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۵۰۵,۵۳۲,۳۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱,۰۰۹,۰۹۶ ۱,۰۱۶,۴۳۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۴۶۵,۶۸۵,۳۲۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱,۰۰۹,۰۱۸ ۱,۰۱۶,۱۷۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۴۲۵,۸۳۸,۲۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱,۰۰۸,۹۴۰ ۱,۰۱۵,۹۰۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۳۸۵,۹۹۱,۱۸۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱,۰۰۸,۸۶۲ ۱,۰۱۵,۶۴۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۳۴۶,۱۴۴,۱۱۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱,۰۰۸,۷۸۳ ۱,۰۱۵,۳۷۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۳۰۶,۲۹۷,۰۵۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱,۰۰۸,۷۰۵ ۱,۰۱۵,۱۱۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۲۶۶,۴۴۹,۹۹۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱,۰۰۸,۶۲۷ ۱,۰۱۴,۸۴۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۲۲۶,۶۰۲,۹۳۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱,۰۰۸,۵۴۹ ۱,۰۱۴,۵۷۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۸۶,۷۵۵,۸۷۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱,۰۰۸,۴۷۱ ۱,۰۱۴,۳۱۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۴۶,۹۰۸,۸۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۱,۰۰۸,۳۹۳ ۱,۰۱۴,۰۴۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۷,۰۶۱,۷۶۷