صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۸,۰۲۷,۱۱۴,۴۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۳,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۰۲۷,۲۱۰ ۱,۰۵۳,۵۱۴ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۲۷,۱۱۴,۴۱۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۰۲۷,۳۲۸ ۱,۰۵۳,۶۳۲ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۴۴,۷۸۹,۰۴۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۰۲۷,۴۴۶ ۱,۰۵۳,۷۵۰ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۶۲,۴۶۴,۳۹۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۰۲۷,۵۶۴ ۱,۰۵۳,۸۶۸ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۸۰,۱۳۹,۷۵۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۲۷,۶۸۱ ۱,۰۵۳,۹۸۵ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۰۹۷,۸۱۵,۱۱۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۲۷,۷۹۹ ۱,۰۵۴,۱۰۳ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۱۵,۴۹۰,۷۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۲۷,۹۱۷ ۱,۰۵۴,۲۲۱ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۳۳,۱۶۶,۵۷۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۲۸,۰۳۵ ۱,۰۵۴,۳۳۹ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۵۰,۸۴۲,۶۷۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۲۸,۱۵۳ ۱,۰۵۴,۴۵۷ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۶۸,۵۱۹,۰۱۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۲۸,۲۷۱ ۱,۰۵۴,۵۷۵ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۸۶,۱۹۶,۰۸۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۲۸,۳۸۸ ۱,۰۵۴,۶۹۲ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۰۳,۸۷۳,۱۵۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۲۸,۵۰۶ ۱,۰۵۴,۸۱۰ ۷۶,۰۳۷- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۲۱,۵۵۰,۲۳۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۰۲۸,۶۲۵ ۱,۰۵۴,۹۲۹ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۳۹,۲۷۷,۵۵۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۰۲۸,۷۴۲ ۱,۰۵۵,۰۴۶ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۵۶,۸۳۱,۸۳۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۰۲۸,۸۵۹ ۱,۰۵۵,۱۶۳ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۷۴,۳۸۶,۴۲۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۰۲۸,۹۷۶ ۱,۰۵۵,۲۸۰ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۲۹۱,۹۴۱,۳۱۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۰۲۹,۰۹۳ ۱,۰۵۵,۳۹۷ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۰۹,۴۹۷,۰۰۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۰۲۹,۲۱۰ ۱,۰۵۵,۵۱۴ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۲۷,۰۵۲,۷۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱,۰۲۹,۳۲۷ ۱,۰۵۵,۶۳۱ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۴۴,۶۰۸,۵۸۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱,۰۲۹,۴۴۴ ۱,۰۵۵,۷۴۸ ۷۶,۰۳۸- ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۸,۳۶۲,۱۶۴,۷۲۶