صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۶,۵۰۰ ۴.۱ % ۲۹,۸۹۴ ۱۸.۸۶ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۲۲,۰۹۹ ۷۷.۰۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۶,۴۴۵ ۴.۰۷ % ۲۹,۸۹۴ ۱۸.۸۷ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۲۲,۱۰۰ ۷۷.۰۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۶,۳۹۰ ۴.۰۳ % ۲۹,۸۹۴ ۱۸.۸۷ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۲۲,۱۰۱ ۷۷.۰۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۶,۳۳۵ ۴ % ۲۹,۸۹۴ ۱۸.۸۸ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۲۲,۱۰۱ ۷۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۶,۲۷۹ ۳.۹۷ % ۲۹,۸۹۴ ۱۸.۸۹ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۲۲,۱۰۲ ۷۷.۱۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۶,۲۲۴ ۳.۹۳ % ۳۰,۸۹۶ ۱۹.۵۳ % ۹ ۰.۰۱ % ۱۲۱,۱۰۳ ۷۶.۵۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۶,۱۶۹ ۳.۹ % ۳۰,۸۹۶ ۱۹.۵۳ % ۹ ۰.۰۱ % ۱۲۱,۱۰۴ ۷۶.۵۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۶,۱۱۳ ۳.۸۷ % ۳۰,۸۹۶ ۱۹.۵۴ % ۹ ۰.۰۱ % ۱۲۱,۱۰۵ ۷۶.۵۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۶,۰۵۸ ۳.۸۳ % ۳۱,۹۰۰ ۲۰.۱۸ % ۵ ۰ % ۱۲۰,۱۰۶ ۷۵.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۶,۰۰۳ ۳.۸ % ۳۱,۹۰۰ ۲۰.۱۹ % ۵ ۰ % ۱۲۰,۱۰۷ ۷۶.۰۱ % ۰ ۰ %