صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۰۳ ۲.۷۵ ۱۱.۰۹ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۴۱ ۳.۱۶ ۳۴۰.۸۸ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۰۳ ۳.۵۸ ۱۱.۰۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۶ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۰۳ ۳.۰۹ ۱۱.۰۷ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۰۳ ۰.۳ ۱۱.۰۷ ۱۹۶.۲۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰.۲ ۱۱.۱۱ ۱۰۹.۹۴
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰.۰۳ ۲.۵۳ ۱۱.۰۸ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۰۳ ۱.۷۸ ۱۱.۰۸ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰.۰۳ ۲.۳۸ ۱۱.۱۳ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۰۳ ۲.۴۱ ۱۱.۰۹ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۳ (۰.۷۴) ۱۱.۱ (۹۳.۲۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۰۳ ۱.۱۲ ۱۱.۱ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۰۳ ۳.۶۳ ۱۱.۱۴ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۱ ۰