صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۵.۶ ۱۹.۸۳
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۱ ۰.۲۱ ۵.۶ ۱۱۱.۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۷ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۱.۰۱) ۰ (۹۷.۵۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۱ ۰.۱ ۵.۵۱ ۴۴.۶۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۶۵ ۵.۵۱ ۹۵۷.۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۱ ۰.۱۳ ۵.۵۱ ۵۹.۲۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰.۰۱ (۱.۴۸) ۵.۵۱ (۹۹.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۱ (۰.۰۷) ۵.۵۵ (۲۱.۹۴)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۰۱ ۰.۱۴ ۵.۵۵ ۶۸.۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰ ۰.۸۹ (۱.۱۵) ۲,۴۵۷.۰۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰ ۰.۳۸ (۱.۷۳) ۲۹۸.۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰ (۱) (۱.۳۷) (۹۷.۴۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰ ۰.۱۷ (۱.۳۷) ۸۷.۳۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰ ۰.۲۲ (۱.۳۷) ۱۱۹.۴۸