صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۱ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۲ ۱.۲۸ ۸.۸۶ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۲ (۰.۹۳) ۷.۶ (۹۶.۶۶)
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۱۱) (۰.۲۲) (۳۱.۹۱) (۵۴.۵۷)
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۲ ۰.۱۸ ۷.۶ ۹۱.۷۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۲ ۲.۶۳ ۷.۵۶ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۲ ۰.۸۹ ۷.۵۶ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۲ ۰.۹۹ ۷.۶ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۲ ۴.۳۶ ۷.۶ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۲ ۴.۴ ۷.۵۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۲ ۱.۷ ۷.۶۱ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۱ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۴) ۷.۶۱ (۹۹.۴۲)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۲ (۱.۹۱) ۷.۶۱ (۹۹.۹۱)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۲ (۰.۴۱) ۷.۶۲ (۷۷.۹۶)