صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۰.۰۱) (۲.۷۸) (۴.۰۱) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۲۷) (۴.۰۱) (۶۲.۶۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ (۰.۰۱) ۲.۳۷ (۴) ۵۲۲,۴۹۷.۲
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۳.۵۵ (۴) ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۱.۸۶ (۴) ۸۴,۱۴۵.۵۹
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۳۵) (۴) (۷۲.۳۲)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۱.۷۷ (۴) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) (۰.۸۷) (۴.۰۳) (۹۵.۹۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) (۲.۳۱) (۳.۹۷) (۹۹.۹۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۰.۰۱) (۲.۴۷) (۳.۹۷) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۰.۰۱) ۰.۳۵ (۳.۹۷) ۲۶۳.۵۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰.۶۲ (۳.۹۷) ۸۶۲.۲۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۰.۰۱) (۳.۱۴) (۳.۹۶) (۱۰۰)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۰.۰۱) (۲.۵) (۳.۹۶) (۹۹.۹۹)