صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۰۳ ۳.۲۱ ۱۰.۴۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۰۳ ۳.۰۸ ۱۰.۵ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۰۳ (۱.۷۷) ۱۰.۵ (۹۹.۸۵)
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۴۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۱ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۰۳ (۰.۱۷) ۱۰.۵۱ (۴۶.۵۶)
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۰۳ ۱.۲۵ ۱۰.۵۱ ۹,۱۵۳.۶۲
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰.۰۳ ۰.۵۱ ۱۰.۴۸ ۵۴۳.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰.۰۳ ۴.۱۱ ۱۰.۵۲ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰.۰۳ (۰.۷) ۱۰.۵۲ (۹۲.۳۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۴۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۰۳ ۰.۳۸ ۱۰.۵۳ ۲۹۳.۱۱
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۰۳ ۰.۶۱ ۱۰.۵۳ ۸۳۶.۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۰۳ ۴.۸۹ ۱۰.۵ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۰۳ ۲.۱ ۱۰.۵۴ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۰۳ ۰.۵۲ ۱۰.۵۴ ۵۷۵.۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۵ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۰۳ ۴.۲۷ ۱۰.۵۵ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴