صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۰۳ ۲.۰۸ ۱۰ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۳ (۰.۷۲) ۹.۹۶ (۹۲.۹)
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۰۳ ۲.۳۶ ۱۰ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۰۳ (۱.۶۶) ۱۰.۰۱ (۹۹.۷۸)
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۰.۰۳ (۳.۳۶) ۹.۹۷ (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۹۷ ۰
۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۱۰.۰۲ ۲۹.۱۵
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰.۰۳ (۲.۷۲) ۹.۹۸ (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۰.۰۳ (۲.۷) ۱۰.۰۲ (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۰.۰۳ (۱.۰۸) ۹.۹۹ (۹۸.۰۸)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۳ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۰۳ ۲.۰۱ ۱۰ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۰۳ ۲.۸۲ ۱۰.۰۴ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۰۳ ۲.۶۷ ۱۰.۰۴ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۰۳ ۱.۹۳ ۱۰ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰.۰۳ (۳.۴۵) ۱۰.۰۵ (۱۰۰)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۵ ۰