صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران مورخ 29-06-1399
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران مورخ 29-06-1399
متن خبر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران مورخ 29-06-1399

پیوست
مشاهده پیوست