صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی -
عنوان خبر آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران
منبع -
مقدمه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران
متن خبر

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راَی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت  مورخ  در محل تهران بلوار کشاورز بین خیابان های 16 آذر و قدس پلاک 256 طبقه سوم برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

پیوست
مشاهده پیوست