صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر اطلاعیه پذیره نویسی
منبع -
مقدمه اطلاعیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست